Antibodies to Infectious Disease Antigens

Products Price Order

Anti-Borrelia Burgdorferi Garinii, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Garinii, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Sensu Stricto, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Borrelia Burgdorferi Sensu Stricto, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 270.00


Anti-Cytomegalovirus glycoprotein B, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 495.00


Anti-Diphteria Toxin, A-subunit, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Diphteria Toxin, A-subunit, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Diphteria Toxin, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Diphteria Toxin, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Ebola Virus, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 380.00


Anti-Echinococcus granulosis, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 315.00


Anti-Epstein-Barr Virus, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 280.00


Anti-Escherichia coli heat-labile enterotoxin A-chain, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 290.00


Anti-Escherichia coli heat-labile enterotoxin B-chain, monoclonal, mouse (Kopie 1)

Size: 
Price  EUR 290.00


Anti-Foot-and-mouth disease (FMDV), monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 315.00


Anti-Francisella Tularensis, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Francisella Tularensis, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Hantavirus Andes Glycoprotein 2, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Glycoprotein 2, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Glycoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Glycoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Strain Glycoprotein 1, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Strain Glycoprotein 2, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Four Corners (Sin Nombre) Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Four Corners (Sin Nombre) Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Four Corners (Sin Nombre) Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Four Corners (Sin Nombre) Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Andes Strain Glycoprotein 2, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Hantaan strain (HTNV) glyprotein 1, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Hantaan strain (HTNV) nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Puumula Strain (PUUV) Glycoprotein 1, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Puumula Strain (PUUV) Nucleoprotein, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Seoul Strain Glycoprotein 1, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Hantavirus Sin Nombre Strain (PUUV) Nucleoprotein, monoclonal, mouse (Kopie 1)

Size: 
Price  EUR 445.00


Anti-Helicobacter pylori Cag antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 385.00


Anti-Helicobacter pylori Cag antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 285.00


Anti-Helicobacter pylori Cag antigen, polyclonal, rabbit

Size: 
Price  EUR 265.00


Anti-Helicobacter pylori urease large subunit antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 385.00


Anti-Helicobacter pylori urease small subunit antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 385.00


Anti-Helicobacter pylori Vac (toxin) antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 385.00


Anti-Helicobacter pylori Vac (toxin) antigen, polyclonal, rabbit

Size: 
Price  EUR 265.00


Anti-Hepatitis A Virus, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 315.00


Anti-Hepatitis B Virus Core Antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 250.00


Anti-Hepatitis B virus Core antigen, monoclonal, mouse

Size: 
Price  EUR 395.00


Anti-Hepatitis B virus Core antigen, polyclonal, rabbit

Size: 
Price  EUR 395.00